Induo Home ABs verksamhet till privatkunder har upphört och bolaget är vilande.

För dig som är företagskund hänvisar vi till Induo AB.

Har du ett garantiärende eller andra eftermarknadsfrågor så skicka ett mail till info@induohome.com

Vi tackar våra kunder för de gångna åren.